Теленор България с ръст на приходите и печалбата за третото тримесечие на 2018 г.

Общите приходи за третото тримесечие достигнаха 187 милиона лева

Теленор България с ръст на приходите и печалбата за третото тримесечие на 2018 г.
През третото тримесечие на годината Теленор България запази тенденцията за ръст на приходите и печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която се наблюдава от началото на 2018 г. 

Общите приходи за третото тримесечие достигнаха 187 милиона лева, най-вече заради ръста в средния приход на потребител (ARPU), който достигна 15,30 лв. за тримесечието. 

В допълнение, приходите от продажби на устройства също допринесоха за увеличението на общите приходи поради фокуса на потребителите върху смарт-устройства от висок клас. Ръстът в общите приходи, както и продължаващите усилия на компанията за подобряване на ефективността, доведоха до увеличение на EBITDA за тримесечието до 76 милиона лева. 

Общият брой на клиентите на Теленор бе позитивно повлиян през летния сезон, като към края на тримесечието достигна 3,163 милиона, от които 23% са потребителите на предплатените услуги на оператора. 

През третото тримесечие на 2018 г., Теленор съсредоточи своите усилия в предлагането на услуги с високо качество и изгодни възможности на своите клиенти, като например VoLTE. За по- малко от шест месеца от старта на предлагането на технологията, която позволява по-високо качество на гласовите обаждания и непрекъсната високоскоростна интернет връзка по време на разговор, делът на VoLTE надхвърли 5% от общия гласов трафик.
Коментари: 0