Туроператорите настояват за спешно създаване на гаранционен фонд

От бранша изявиха притеснение, че без държавна помощ, туроператорите няма да могат да спазят ангажиментите към клиентите си.

Туроператорите настояват за спешно създаване на гаранционен фонд

Снимка: Unsplash

Автор: Глория Христова

„Българските туроператори и туристическите агенции ще се удавят заедно с клиентите си“, заяви Димитър Балтов, заместник-председател на УС на Обединение „Бъдеще за туризма” (ОБТ) на пресконференция в БТА. Според организацията създаването на гаранционен фонд е спасителният пояс, от който те имат спешна нужда. Засега страната ни е единствената в ЕС, която няма такъв.

Балтов заяви, че чрез фонда туроператорите ще могат да възстановят средствата на клиентите си, чиито падежи са на 13-ти март тази година. От бранша изявиха притеснение, че без държавна помощ туроператорите няма да могат да спазят ангажиментите към клиентите си.

„Благодарим за диалога и свършената работа до този момент на министър Николова, но ние вече нямаме време“, коментира Балтов.  

Според представителите на ОБТ гаранционният фонд ще даде сигурност на клиентите и стабилност на целия сектор и ще го защити от фалити сега и в бъдеще. Димитър Балтов изтъкна и още един важен аргумент за създаването на фонда, а именно, че „България я грози глоба от ЕС, защото не е изпълнила Директивата за груповите пътувания и свързаните пътнически услуги“.

Ситуацията в другите европейски държави

„Почти всички страни в ЕС са успели да създадат свой работещ фонд, който да гарантира пътуванията на потребителите. В част от страните съществува комбиниран модел – гаранционен фонд плюс застраховка“, коментира Павлина Русева, член на УС на ОБТ, представяйки ситуацията в други европейски страни.

По нейните думи още през април 2020 г. другите държави са осигурили достатъчно средства, които да подсигурят дейността на туроператорите. „Например, Франция е била първата страна, която е защитила застрахователния си фонд, гарантиращ пътуванията, с 18 млрд. евро. Испания – 4.26 млрд. евро, от които една част е била представена под формата на кредитиране, а почти 300 млн. евро са били отделени като помощ при ликвидност на сектора. Италия е осигурила 626 млн. евро за подпомагане на гаранционните фондове.“

Русева посочи за пример и Хърватия, чието правителство е подпомогнало туроператорите с 2 мащабни кампании. Първата фаза е била през април 2020 г., като са отпуснати средства на стойност 200 млн. евро, а втората фаза е била през февруари тази година - със 149 млн. евро.

„Македония е създала свой кризисен фонд, отделно от съществуващия гаранционен фонд, и е подпомогнала със 100 млн. евро своите туроператори“, подчерта тя и допълни, че България е отделила само 6.7% от предвидените си разходи за помощ на сектора. Процентът е най-нисък спрямо всички останали държави в ЕС.

Защо положението за бранша е толкова тежко?

„Държавата можеше да организира програма за подпомагане на целия сектор и сега той нямаше да е изправен пред тези проблеми, но от страна на Ангелкова имаше престъпно нехайство“, заяви проф. Георги Рачев, заместник-председател на УС на Българска асоциация на туристическите агенции (БАТА). Той добави, че браншът е разработил програма за въвеждането на гаранционен фонд, в който да участва и държавата.

„Имаме получено уведомително писмо, че България не спазва Директива 2302, според която пътуванията и средствата на потребителите трябва да бъдат защитени“, каза той. Според него браншът се е справял допреди година с т.нар. „туроператорска застраховка“, която е покривала евентуални щети при неосъществени пътувания и при несъстоятелност. До края на 2019 г. 18 туроператори са имали максимална застраховка от 1.4 млн. лв. Сумата е давала спокойствие на туроператорите и всички техни клиенти, че ако се случи нещо, тези пари ще стигнат за покриване на всички задължения към държавата, банки или клиенти.

„Тази сума вече не е достатъчна поради разрастването на туризма. Новите застраховки на туроператорите са на базата на оборота от 2020 г., а той е около 10% от средния. В момента идва вълна от покриване на задължения. Плануваните пътувания и екскурзии може да не бъдат осъществени в началото на пролетта“, заяви проф. Рачев.

Според него без подкрепата на държавата туроператорите не могат да се справят със ситуацията. „Много от фирмите продължават да работят и да търсят ликвидност, но сигурността на пазара е много важна. Само тогава може да се работи и да се реализира добавена стойност, както и да се плащат данъци. Въпреки че са затворени, туроператорите продължават да плащат пълния набор от данъци“, коментира той.

Браншът е загубил изключително ценни кадри, които са били обучени, както и професионалисти в областта. Дори от 1 март да заработи вътрешният туризъм, не е ясно кога ще започнат да се трупат приходи. „Ако се изместят датите за ваканциите на учениците, това също ще повлияе на целия сектор заради зависимостта между туроператорите, ресторантьорите и хотелиерите. Тази обвързаност не стана ясна през цялото време на управлението на министър Ангелкова“, допълни заместник-председателят на БАТА.

Но какво точно представлява гаранционният фонд?

„Всички туроператори и туристическите агенции плащат определени вноски в гаранционния фонд. Те се събират в капитала му и чрез този капитал се гарантират сумите, които клиентите плащат към туроператорите. Сумата по вноските не отива при застрахователите, т.е. това води до натрупване на голям капитал. В случаи на несъстоятелност на туроператорите, т.е. при фалит, фондът се намесва и възстановява парите на клиентите, ако фирмата не може да го направи с оставащите си активи“, разясни Димитър Балтов.

Той допълни, че при форсмажорни обстоятелства (пандемия, земетресение, гражданска война, ураган) компанията не е виновна за пропаднало пътуване, но е длъжна в 14-дневен срок да възстанови сумите. „Т.е. фирмата трябва да извади за 14 дни почти 100% ликвидност. Такава фирма няма дори в световен мащаб“, каза Балтов. Той обясни, че при сегашната застраховка клиентите предявяват иск към застрахователя, а и процедурата е сложна. Ако клиентът пътува по програма на туроператора, а той изпадне в несъстоятелност, клиентът сам урежда връщането си и след това търси парите си от застрахователя, който може да ги признае или не.

Всички тези проблеми биха се решили със създаването на гаранционния фонд, „който е ценен и важен инструмент за справяне с кризи“. „При създаването на фонда, държавата ще изпълни и условието по директивата на ЕС“, казва Балтов

Защо сегашните мерки на държавата не са достатъчни?

„Идеята за създаването на фонда е от 4 години. Водени са преговори с министерството, но те не се увенчаха с успех“, заяви Павлина Илиева, председател на УС на ОБТ. Тя допълни, че предоставените мерки за помощ от държавата са два типа – при ликвидност и за обезпечаване на пътуванията или да се възстановят парите на клиентите.

Според анкета, направена сред 102-ма членове на организацията на Обединение „Бъдеще за туризма“, много от предвидените пари закъсняват или условията са непосилни да бъдат покрити от туроператорите, за да може да кандидатстват по тях.

Според данни на организацията, по мерките по "80/20" и "60/40" има забавяне на плащанията, респективно между 7 и 9 месеца, и между 3 и 7 месеца. Напълно неприложима за туристическия бизнес е програмата „Запази ме“, според представителите на организацията.

„Управителите по ДУК не могат да участват, както и управителите на ЕООД. По мерките се изисква спад от 30% на оборота, а през април оборотът ни ще е 0%“, заяви Илиева. По много от останалите програми туроператорите са още със статус „обработва се“ или много малка част са одобрени, като е изисквана и допълнителна информация. Според Илиева все още няма одобрени и изплатени средства по програма, финансирана от Министерството на туризма – 51 млн. лв. държавна помощ за туроператорите и туристическите агенти, представляващи 4% от годишния оборот на фирмата. „Само по тази мярка можем да изплатим суми на клиентите и на нея разчитаме най-много“, заяви Илиева.

Според направеното проучване сред членовете на организацията дори тази мярка няма да е достатъчна, за да могат туроператорите да покрият задълженията към клиентите си. Почти 19.2 млн. лв. е стойността, която трябва да се възстанови на клиентите. Ситуацията през тази година за бранша ще се влоши още повече, заради прехвърлените пътувания от 2020 г., които няма да могат да се осъществят и през 2021 г., а броят на такива туристи е 23 440. Проблем ще бъдат и ваучерите със срок на валидност между 1 и 2 години, като тяхната обща бройка е около 27 000.

„Надяваме се на разум от страна на правителството, защото от тази игра няма да има победител“, каза Павлина Илиева, председател на УС на ОБТ и допълни, че са изпратили писмо с молба за среща с министър – председателя Бойко Борисов, за да го запознаят със ситуацията и да търсят съдействие от него за създаването на гаранционния фонд.

Коментари: 0