Удължиха срока за изготвяне на списъка на вземанията към КТБ

Синдиците ще имат още 25 дни, за да обработят молбите

Удължиха срока за изготвяне на списъка на вземанията към КТБ

Снимка: Стоян Йотов

Срокът за изготвяне на списъка на приетите вземания към КТБ ще бъде удължен с 25 дни. Това стана с решение на УС на ФГВБ, считано от датата на изтичането му - 22 юли 2015 г. 

Предоставеното допълнително време е необходимо, за да бъдат обработени и анализирани получените и продължаващи да пристигат основно чрез съда по несъстоятелността, а и по пощата, голям брой молби от кредитори за включване в списъка на приетите вземания в производството по несъстоятелност на КТБ АД. Освен това значителна част от молбите съдържат основания с фактическа и правна сложност, което изисква допълнително време за обработването им.  

Удълженият срок ще даде възможност на синдиците на КТБ АД (н) да направят по-подробен анализ на мотивите, с които кредиторите искат да бъдат включени в списъка на предявените вземания към банката както по отношение на претендираните суми, така и по наличието на правно основание за това. По-детайлното им разглеждане ще съдейства за по-добра защита правата на кредиторите по отношение предявените от тях вземания към КТБ АД.

След като списъкът на приетите вземания към банката бъде готов, той ще бъде обявен съобразно предвидения ред в Закона за банковата несъстоятелност. 
Коментари: 0