УниКредит очаква по-голям икономически растеж в България

Банката прогнозира ръст на БВП от 3.9% през 2017 г.

УниКредит очаква по-голям икономически растеж в България
1400 ~ 2 мин. четене
Икономическият растеж в България през 2017 г. се очаква да достигне 3.9%. Това е последната прогноза на УниКредит, която представи анализ зa cъcтoяниeтo нa бaнĸoвaтa cиcтeмa в Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa (ЦИE) - The CEE Banking Outlook за региона на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Ако тази прогноза се сбъдне, страната ни ще изпpeвapи пoчти вcичĸи дъpжaви в ЦИE.

Прогнозата на банката е, че единствени Унгария ще има по-висок растеж (4%) и ще си поделим второто място с Румъния. Очакванията на правителството са за растеж от около 3%. Повечето международни финансови институции прогнозират около 3.5% растеж в България.

В макроикономически сценарий средносрочната перспектива пред икономиката на България се подобри след изборите през април, които подготвиха сцената за завой към политики, които в по-голяма степен подкрепят растежа, смятат анализаторите.

За първи път след кризата БВП на повечето страни от региона със стабилен темп на растеж
Икономическата среда, в която банките оперират в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), се развива в положителна посока. През 2017  г. за първи път след кризата от 2008-2009 г. се очаква брутният вътрешен продукт (БВП) в повечето страни от региона да има стабилен темп на растеж (с и над 3%).
От доклада стана ясно още, че банковият сектор в региона на ЦИЕ постига по-добра доходност в сравнение с този в Западна Европа, но той има и различна структура на риска.

„Нивото на рентабилност на банковия сектор варира в различните държави от региона, но като цяло 2017 е първата година, в която секторът отчита ръст във всички страни от региона. Някои от слабостите на сектора от преди кризата от 2008-2009 г. са отстранени: в момента наблюдаваме по-устойчив модел на финансиране, по-добро управление на риска и постоянно подобряване на качеството на активите“, каза по време на представянето на доклада Карло Вивалди, директор на УниКредит за Централна и Източна Европа.

Очаква се банкирането по дигиталните канали да играе важна роля в региона през тази и следващата година. Повечето държави от ЦИЕ имат относително висока степен и догонват нивата от Западна Европа. Районът е добро място за банките да развиват по-иновативни начини за предоставяне на банкови услуги.

За момента България изостава значително в използването на дигиталните услуги, но се очаква тази тенденция да бъде променена през следващите две години.

„Постепенното подобряване на разпределянето на ресурси на кредита би трябвало да спомогне за спомогне за понижение в съотношението лоши кредити към общи кредити. Печалбата на сектора нарасна силно през изминалата година, подкрепена от еднократни фактори, но се очаква да спадне минимално през 2017 г. и да остане без значителна промяна през 2018 г.“, обясни Мауро Марано, кординатор „Стратегии и прогнози“ за УниКредит в региона на ЦИЕ.
Подкрепи Economic.bg