В 11 български общини няма нито един лекар

На повечето места индикаторът се подобрява, но заради намаляващото население

В 11 български общини няма нито един лекар

Снимка: Красимир Свраков

Автор: Economic.bg

Достъпът до здравни услуги излезе на преден план заради пандемията, а индикаторите за него показват, че са налице значителни неравенства между отделните населени места. Това става ясно от доклада на Института за пазарна икономика (ИПИ) относно разпределението на лекарите в общините и достъпността им, измерена чрез броя хора, които се падат на един медик.

Институтът изследва периода между 2017 и 2019 г., а броят лекари е общ – без да се вземат предвид общопрактикуващи и специалисти. За 2019 г. най-добър достъп до лекари има в Плевен – по един на всеки 97 души от населението на общината, като това се дължи на намиращия се там медицински университет. Следва Панагюрище със 110 души на един лекар.

Благодарение на наличието на повече болници във водещите икономически центрове при тях също има голяма концентрация на лекари. В Пловдив на всеки медик се падат по 121 души, във Варна – по 155, а в столицата броят им е 195. В почти половината общини всеки лекар средно отговаря за по под 1000 души.

Според проучването месеци преди пандемията да удари страната в 11 общини у нас няма нито един лекар, а в много други достъпът е затруднен. Пример за това са Сливо поле – на всеки лекар се падат 9557 души, Аврен – 9072 души и Лозница – 8307 души.

През последните години, отчасти и заради негативните демографски тенденции, в повечето общини индикаторът се подобрява. През 2019 г. в 177 от тях броят на населението на един лекар намалява или се запазва непроменен спрямо предишната година. Сравнение показва, че най-много се усложнява ситуацията в Северозападна и Югоизточна България.

Коментари: 0