Вадим за час свидетелство за съдимост и от чужбина

Услугата е достъпна с електронен подпис

Вадим за час свидетелство за съдимост и от чужбина

Българите, които живеят в чужбина, вече могат да получават свидетелство за съдимост в рамките на час след подаване на заявление в българските консулства. Опцията става възможна след споразумение между ресорните ведомства у наса. 

Гражданите вече могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света. Достатъчно е да имат достъп до интернет.

Промените в нормативната база позволяват заявените по електронен път свидетелства да бъдат получени в консулствата като електронно подписан документ, който се разпечатва и заверява от служителя. 

836 електронни свидетелства за съдимост, заплатени директно от сайта на Министерството на правосъдието чрез дебитна или кредитна карта, са издадени за последните 5 месеца, като общо издадените свидетелства за същия период са 1195. Това показва справка на дирекция „Електронно правосъдие и регистри" на министерството.

Новата опция бе въведена през декември миналата година, когато Министерството на правосъдието разшири функционалността на системата за издаване на е-свидетелство, като предостави възможност за заплащане на услугата директно от сайта на Министерство на правосъдието.

Заплащането се извършва в реално време, услугата веднага се заверява като платена и се стартира процеса по нейното предоставяне, като така се пести време на гражданите. При картово плащане няма дължима от гражданина преводна такса - иначе таксата за е-свидетелство е три лева за разлика от хартиеното  - 5 лв.

Коментари: 0