Винаги първи

Да си начело означава да бъдеш най-отпред и при появата на препятствия

Инж. Иван Моллов:

Винаги първи

Снимка: Райкомерс Конструкшън

2483 ~ 4 мин. четене
Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Инж. Иван Моллов е изпълнителен директор и член на УС на "Райкомерс Конструкшън" ЕАД от 2008  г. Член на Изпълнителното бюро и на УС на Камарата на строителите в България. Има предишен дългогодишен мултинационален опит във втория по големина в света хранителен концерн в областта на търговията, производството и цялостната верига за доставки на бързооборотни хранителни стоки.

Винаги първи! - първи да намираме решения е това, което отстояваме от създаването на компанията. Това е нашето мото във всяко едно отношение – и към желанията на клиентите, и към инженерните и технологичните предизвикателства, дори и към забавленията. Наскоро посрещнахме 30-годишния юбилей с всички служители и техните семейства – невероятен празник,  който  отбелязахме  по  нетрадиционен начин. 

Да си начело означава да задаваш посоката, да мотивираш и стимулираш откриването на най-подходящия път, да умееш да чуваш и да бъдеш най-отпред при появата на препятствия.

Моята Лидерска академия се гради върху ръководителите, които съм имал, житейските уроци и непрестанното търсене на възможности за самоусъвършенстване.

Най-силният двигател в развитието на една компания е енергията,  амбицията,  мотивацията и преодоляването на страха от грешки. Хората са моторът на една компания. Но ако те нямат амбиция за нещо повече, за нещо различно, или са в постоянен страх да не сбъркат, излизайки от зоната си на комфорт – това е двигател без гориво.

„Златното“ правило, на което не изневерявам: Информирай се задълбочено, преди да поемеш отговорност.

Мярката за „Най-добър строител“ - може би „незабележимия“?! Звучи тривиално, но оценката на клиентите и възложителите е единственият измерител. Малко е парадоксално, но колкото по-рядко се сещат кой е строителят, а само се радват на произведения в резултат на строителството продукт – толкова по-добре и качествено си е свършил работата. Ако пък работата е свършена и бързо – то тогава оценката може да е само отлична, а строителят (за наше съжаление) да остане неизвестен за обществеността.

Строителите на съвременна България разполагат с нови технологии, с нови типове строителни материали, с бърз и лесен достъп до световните постижения, но иначе в голямата си част са все същите – професионалисти, изцяло отдадени на мисията на живота си „да градят“. За съжаление в последните години строителите и строителството се използват първосигнално като политически инструмент – едни се хвалят с реализираните проекти, а други – намират в същите тези проекти най-лесното средство за обвинения и нападки. Ние се гордеем с всички и всеки един обект, който сме завършили през тези 30 години и категорично се противопоставям на отъждествяването и омаскаряването на целия строителен бранш!   

Строителството откъм невидимата му страна е тежък физически труд за над 200 000 души в България. Повечето хора не подозират за ежедневните  административни  препятствия,  с които се сблъсква всеки технически ръководител – разрешения, одобрения, тонове хартиени документи, „орязани“ проекти поради липса на достатъчно средства, липса на актуален подземен кадастър, неясни имотни граници или незавършили отчуждителни процедури. Може би неизвестно за обществеността остава и много ясното разпределение на отговорностите в строително-инвестиционния процес - трябва да знаем, че в голяма част от случаите пропуските и дефектите не са в резултат на действията (или бездействията) на строителите.

Иновациите отвъд клишето... Мисля, че са част от ежедневието на всеки, но не всички имаме очи да ги забележим. Все търсим нещо голямо, нещо, което едва ли не ще преобърне света, а всъщност всяко „голямо откритие“ е съвкупност от по-малки идеи и решения, работещи взаимносвързано.

Когато говорим за ВиК, повечето хора свързват това с тръбите в кухнята и банята. При ВиК инфраструктурното строителство обаче тръбите са с големи диаметри, изкопите и шахтите са на голяма дълбочина, водното налягане в някои случаи надхвърля 10 bar-a (което е 100 м воден стълб!), и като цяло е много скъпо строителство, което крие сериозни рискове и изисква сериозни теоретични познания, специализирана квалификация и опит. Наличието на ВиК инфраструктура е необходимост за всеки един от нас, но не е даденост – трябва разумно и ефективно да се използват ресурсите за изграждането и поддръжката й, трябва да се реализират завършени и добре обмислени проектни разработки, веднъж за следващите 10 – 20 години, а не да се правят неща „на парче“.

Това, което най-малко знаем за жаждата - може би, че не се утолява с количество?!

Слабите и силните страни на обществените поръчки (ОП): По отношение на ОП в строителството у нас като силни страни бих посочил ясната законова рамка, както и въвеждането на типови документи в някои от секторите. Слабите са липсата на гъвкавост и практическата невъзможност да се въвеждат нови технологии, иновативни материали и методи на работа, дългият и нерегламентиран във времето процес на провеждане на ОП, както и това, че в крайна сметка всичко опира до офертна цена, а не до ефективност на разходите или пък до обща стойност на услугата или актива за целия му жизнен цикъл.

Ако имам право на една законодателна инициатива, бих предложил забрана на едноличната държавна собственост.

Отговорността е винаги лична и персонална и не може да се споделя, възлага или делегира. Друг важен аспект е, че трудно може да се търси отговорност, ако се вменяват само задължения, но не и права – трябва да има някаква осъзната свобода на действията.

Предвидимостта е мечтана необходимост за всеки ръководител.

Планирането е неизбежно! Успехите в резултат на „случайност“ са неустойчиви във времето. Ясните цели и добре планираните алтернативни маршрути за постигането им са ключът към дългосрочно успешно развитие.

Пресечната точка между бизнеса и образованието: Лошо е, ако нямат или имат само една пресечна точка. Трябва да вървят ръка за ръка в една безкрайна възходяща спирала.

Професионалната ми мечта е хората да работят предимно с главите си – и в прекия, и в преносния смисъл.

Житейската ми философия в едно изречение: За да работиш успешно с хора, трябва да си преди всичко човек, а ако си добър човек - ще работиш с добри хора и заедно ще правите добри неща!

 

Фирмен профил

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД е с предмет на дейност проектиране и строителство на водопроводни и канализационни мрежи, на пречиствателни станции и депа за отпадъци. Разполага с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно полагане.

Подкрепи Economic.bg