Все повече българи помагат на непознати

Страната ни обаче е чак на 126-о място от 146 държави по дарителство

Все повече българи помагат на непознати

България е на 126-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2018 (CAF World Giving Index 2018) – най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 146 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския ѝ член Фондация BCause: помощ за благотворителността.

Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. 

За България показателите са:

Помощ на непознат – 42%;

Даряване на пари – 18%;

Доброволчество – 5%.

Общият индекс на дарителство в България е по-висок от миналогодишния – той се е увеличил от 19% на 22%. Повече от двама на всеки пет души (42%) съобщават, че са помагали на непознат. Година по-рано са били 34%, така че по този показател ръстът е забележителен.

Делът на тези, които са заявили, че са дарили пари, е относително стабилен - 18% при 17% през миналата година.

Проучването установява, че делът на хората в България, които са били доброволци, се е запазил - 5% са отделили доброволно време. Това е второто най-ниско ниво на доброволческа дейност в света, последното място в класацията е на Лаоската народнодемократична република.

България е на 10-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса. Подредбата е: 

1. Украйна, 

2. Словакия, 

3. Молдова, 

4. Румъния, 

5. Русия, 

6. Полша, 

7. Унгария, 

8. Беларус, 

9. Чехия, 

10. България.

Топ 10 в индекса: 

1. Индонезия, 

2. Австралия,

3. Нова Зеландия, 

4. САЩ, 

5. Ирландия,

6. Великобритания, 

7. Сингапур, 

8. Кения,

9. Мианмар, 

10. Бахрейн.

Коментари: 0