Все повече български компании са сред най-големите в ЦИЕ

Общият оборот на местните фирми в класацията на Coface е скочил до 20.75 млрд. евро

Все повече български компании са сред най-големите в ЦИЕ

Снимка: Twenty20

1424 ~ 4 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Все повече български компании попадат в класацията ЦИЕ Топ 500, изготвяна всяка година от компанията за кредитно застраховане Coface. Тази година местните фирми са 22, с общ оборот на стойност 20.75 млрд. евро и 816 млн. евро нетна печалба. Анализът обхваща резултатите за 2020 г., като спрямо предпандемичното ниво има увеличение с 4 български дружества в класацията на 500-те най-големи.

Представителите от България са предимно в химическата, петролната и фармацевтичната промишленост, наред с финансови, информационни и телекомуникационни услуги.

Присъствието на българските компании в класацията ЦИЕ Топ 500 е задоволително и тази година – нареждаме се на 7-мо място в общата класация по държави, а броят предприятия в класациите е по-висок от миналата година (22 срещу 18)", коментира Пламен Димитров, управител на "Кофас България".

Той изтъква представянето на "БиЕй Глас", водещ производител на стъклен амбалаж. Компанията е направила скок от 198 пункта нагоре, с 59% повишаване на оборота за 2020 г. "Дори и предприятието да не е с българска собственост, инвестициите, които прави тук, са значими за развитието на сектора“, казва Димитров.

Справка в класацията показва, че има две регистрирани в България компании в Топ 40. Най-голямата обаче е държавния "Български енергиен холдинг", който е чисто финансов холдинг и основната му дейност е да консолидира финансовите резултати на цялата държавна енергетика, както и да взима заеми, с които да финансира работата на губещите структури.

На второ място сред българските представители е добивната компания "Аурубис България".

Coface публикува тринадесетата си годишна класация за най-големите 500 компании в Централна и Източна Европа. Тази година анализът на оборота на най-големите в региона е повлиян от икономическата ситуация и приспособяването на бизнеса към новите пандемични условия.

Анализът показва, че икономиките от ЦИЕ успяват да се адаптират към кризисната ситуация, но тази тенденция е застрашена от глобалната и европейската перспектива. Според експертите по кредитно застраховане съществуват множество рискове – 500-те най-големи компании в региона са изправени пред спад в приходите и още по-рязко понижаване на печалбите спрямо 2020 г. А и тогава общият им оборот се е понижил с 3.3% до 667 млрд. евро.

Средният оборот се сви до 1.333 млрд. евро в сравнение с 1.378 млрд. евро през изминалата година. Това показва мащабното въздействие върху региона, но също и неговата устойчивост и потенциал за растеж“, каза Ярослав Яворски, главен изпълнителен директор на Coface за Централна и Източна Европа.

За пореден път Полша заема първо място в класацията и по двата критерия – компании и държави. Въпреки че пандемията е засегнала фирмите там, те продължават да бъдат най-големите в региона със среден оборот от 1.6 млрд. евро. Общите им приходи намаляват с 0.1%, достигайки 258.2 милиарда евро през 2020 г., докато нетните печалби са намалели с 20.6%.

Полша е икономически най-разнообразната страна в региона на ЦИЕ, като най-добре развиващите се са химическата и фармацевтичната промишленост, наред с производството на горива и пластмаса. Второ място в класацията заема Чехия с 15.4% от всички компании в региона, представена от общо 77 предприятия с общ оборот от 102 млрд. евро. Автомобилният и транспортният сектор са най-големите в страната с оборот от 35.5 милиарда евро (34,8%). На трето място е Унгария (13.6%), която е представена от 68 водещи компании в целия регион (5 по-малко от предходната година). Оборотът на унгарските компании е намалял сравнително леко (с 1.1%), но загубата на нетни печалби е достигнала 49.6%. Най-добре развиващите се сектори в държавата са автомобилният и транспортният, които доминират на пазара както с оборот (22.7%), така и с брой компании (23.5%).

Трите най-големи сектора, добре познати от предишната класация, все още са водещи и генерират почти 54% от общите приходи. Тази година първо място заемат химическата индустрия, горивата, пластмасовата промишленост и фармацията. Автомобилният и транспортният сектор са на второ място с 84 компании (16.8%, т.е. 5 по-малко от преди). Приходите от тях намаляват (-9.7%), заедно с нетните печалби (-61.3%).

Поради ограниченията на COVID-19 и по-специално недостига на полупроводници, продажбата на нови превозни средства е намаляла с 13.8% в световен мащаб, като в Европа се усеща спад от 20.2%. Независимо от това, автомобилостроенето остава конкурентоспособно в региона на ЦИЕ благодарение на различни инвестиции от предишни години. На трето място е неспециализираният сектор, представен от 70 компании (3 по-малко от предходната година).

Според Ярослав Яворски растежът в ЦИЕ е подбуден от потреблението на домакинствата, което започна да се възстановява през втората половина на 2020 г. благодарение на доброто състояние на пазара на труда.

Увеличението на заплатите на служителите и недостигът на работна ръка бързо се завърнаха, оказвайки натиск върху маржовете. При все това оборотът на най-големите предприятия в отрасъла нарасна до 102 млрд. евро (+9.6%; най-високото увеличение сред всички сектори), а компаниите успяха да регистрират и по-високи нетни печалби, макар и сравнително скромни (+2.7%).

Подкрепи Economic.bg