Все повече българи са се научили да рециклират

Това сочи изследване, по поръчка на екоминистерството

Все повече българи са се научили да рециклират

Все повече хора обръщат гръб на замърсяващите найлонови торбички. През март 36.4% от запитаните казват, че се въздържат от употребата на найлонови торбички, а в края на ноември делът им се увеличава на 44.9%.

Това са изводите от изследване на Екзакта, по поръчка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Анкетите са проведени в началото и в края на настоящата година.

Постепенно се променя отношението към отпадъците – на тях започва да се гледа като на ресурс. С 4% (до 43 на сто) е нараснал броят на хората, които събират отпадъците си разделно, а с 3.2% (до 41,9 на сто) на тези, които при изхвърляне на пластмасова бутилка я смачкват.

Все повече българи полагат грижи и за чистотата на въздуха във всекидневието си. През март 25.3% от анкетираните отговарят, че използват сухи дърва за огрев вместо мокри. За сравнение през ноември процентът им се увеличава на 28.9. Макар и бавно, с около 2% нарастват и броя на българите, които използват целенасочено градския транспорт вместо личния си автомобил.

Запитаните смятат, че основна причина за замърсените територии в страната са хората поради липса на екологични традиции и култура. На тази позиция са 60 на сто. От ведомството отчитат, че се увеличава броя на информираните за инвестициите, които се грижат за здравето им и качеството им на живот. През март 2016 г. едва 6.5% от българите знаят, че МОСВ инвестира в строителство на пречиствателни станции, а в края на годината този процент е 35.9 %. За проектите за подмяна на ВиК мрежа през пролетта са били запознати 3.4%, а сега – 25.5%.

През март 62 на сто от българите са отговорили с „Не знам“ на въпроса „Какво прави МОСВ за подобряване на екологичната обстановка“. Докато през ноември този процент е паднал два пъти и половина – на 26 на сто. 

Коментари: 0