Всички сгради с енергиен паспорт

Ремонтите трябва да са съобразени със закона

Всички сгради с енергиен паспорт

Всички сгради с разгърната застроена площ над 250 кв. м ще бъдат задължително обследвани и сертифицирани за тяхната енергийна ефективност.

Това предвиждат промени в Закона за енергийната ефективност, пуснати за обществено обсъждане на сайта на регионалното министерство. Промените са свързани с европейските изисквания.

Всички жилищни сгради вече ще имат енергиен паспорт. Изключение от правилото са вили, които се използват по-малко от 4 месеца през годината, молитвени домове, използвани за селскостопанска дейност нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, както и временни постройки.

Реконструкциите, обновяванията и основните ремонти също ще трябва да отговарят на законовите изисквания за енергийна ефективност.

Досега това важеше само, ако ремонтът обхваща 25% от външните елементи на сградата. Ако човек санираше сам жилището си, имаше правото да го направи както намери за добре.

Затягат се изискванията и за обществените поръчки. При поръчки за гуми те ще трябва да бъдат от енергийно най-високия клас. При такива за доставка на услуги на стойност над 264 хил. лв. ще трябва да се изисква материалите да са от най-високия енергийно ефективен клас. Закупуваното офис оборудване от администрацията също ще трябва да бъде енергийно ефективно.

Коментари: 0