Законови промени ще наложат смяна на кода по БУЛСТАТ

Промените са свързани с регламента GDPR и ще засегнат хиляди физически лица

Законови промени ще наложат смяна на кода по БУЛСТАТ

Законови промени, предложени от Министерство на правосъдието, ще наложат промяна на кода по БУЛСТАТ, става ясно от съобщение на Министерски съвет след редовното заседание на кабинета в сряда. Идеята вече бе задвижена и на 20 август изтече срокът за обществено обсъждане. 

Промените в Закона за регистър БУЛСТАТ са свързани с европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) и ще засегнат хиляди физически лица, регистрирани по БУЛСТАТ. Става дума за упражняващите свободни професии и занаятчиите.

Промените предвиждат сегашният 10-цифрен код по БУЛСТАТ да стане 9-цифрен. Мотивът за промяната е, че в момента той съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), които представляват лични данни по смисъла на GDPR.

Идеята е новият деветцифрен код да се генерира автоматично на случаен принцип от Агенцията по вписванията, която води регистъра по БУЛСТАТ. Ако се приеме, промяната ще влезе в сила в рамките на 14-месечен преходен период след обнародването ѝ в Държавен вестник.

„Тези изменения ще подобрят правната сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване – осигуряване на законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на данните“, се посочва в съобщение на Министерски съвет след днешното редовно онлайн заседание.

Коментари: 0