Зам.-министър Русинова: Българското председателство ще е отворено към гражданите

Приоритет ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места

Зам.-министър Русинова: Българското председателство ще е отворено към гражданите
468 ~ 1 мин. четене
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.


На срещата бяха представени основните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика. Зам.-министърът подчерта, че амбиция на България е да търси баланс между приоритетите на държавите членки, както и приоритетите за стратегия на Европейския съюз. Основните приоритети на предстоящото председателство ще бъдат младежката заетост, по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта. Друг акцент на председателството ще е и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се намерят решения за ефективна борба с бедността, повишаване на растежа и гарантиране на устойчиви работни места.

"Българското председателство ще е отворено към гражданите и ще следва принципите на прозрачност и отчетност", посочи Русинова. 

Групата на генералните директори е консултативен орган за проучвания и сътрудничество между държавите-членки и Европейската комисия по въпроси, свързани с подготовката на нови инициативи в областта на индустриалните отношения, както и с приложението и преразглеждането на достиженията на ЕС в областта на трудовото право.


Подкрепи Economic.bg