Автор

Автор 117 статии

Адриан Николов

Икономическата COVID помощ: в туристическите райони и големите градове

Икономическата COVID помощ: в туристическите райони и големите градове

В хода на кризата бяха редица мерки за подкрепа на бизнеса – от схемите за субсидиране на заетостта, през преференциални кредити до директна ликвидна подкрепа за фирми

Наетите се концентрират в големите икономически центрове

Наетите се концентрират в големите икономически центрове

Между 2018 и 2019 г. най-голям ръст на наетите – със 17.4 хиляди души – се наблюдава в столицата, резултат както на много динамичния пазар на труда и голям брой свободни работни места

Образованието – най-важният фактор, който предопределя бедността

Образованието – най-важният фактор, който предопределя бедността

Образованието остава най-важният фактор, който предопределя бедността – през 2020 г. 66% от хората със завършено начално и без образование и 32% със завършите основно образование са бедни