Автор

Автор 114 статии

Петър Ганев

Накъде тръгват регионите в следващите седем години?

Накъде тръгват регионите в следващите седем години?

Настоящата година минава в условията на някои знакови събития, които доминират икономическия и обществен дневен ред у нас – приемането в ERM II, пандемията и икономическата криза, протестите и исканията за оставка на

Кърджали вече бие София по приток на население

Кърджали вече бие София по приток на население

Данните за механичния прираст на населението за 2019 г. носят някои големи изненади. Механичният прираст отразява миграцията на хората – заселвания минус изселвания, тоест подсказва нагласите на хората

Хаос и бавене – мерките на държавата в кризата

Хаос и бавене – мерките на държавата в кризата

Докато на изпълнителната власт й отнема седмици да измисли точния модел на механизма 60 на 40 или да тръгнат мерките за ликвидна подкрепа през ББР, законодателната успя да роди уникални гафове

Крива на безработицата в извънредното положение

Крива на безработицата в извънредното положение

Кризата с коронавируса предизвика шок на пазара на труда. Няколко дни след обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г. пред бюрата на труда се извиха опашки от хора, които са били освободени