Автор

Автор 120 статии

Адриан Николов

Използването на европейските средства в регионите расте бързо в края на периода

Използването на европейските средства в регионите расте бързо в края на периода

Годишният преглед на използването на еврофондовете от областите и общините в страната, който прави ИПИ на база на данните, публикувани в системите ИСУН и ИСУН 2020, не крие особени изненади

Туристическите общини с най-голям ръст на безработицата в кризата дотук

Туристическите общини с най-голям ръст на безработицата в кризата дотук

Влиянието на икономическата криза върху пазара на труда през последните няколко месеца далеч не е еднакво в различните части на страната. Това личи дори в областните данни на Агенция по заетостта,

Пет индикатора за априлския срив

Пет индикатора за априлския срив

Доколкото на този етап икономиката на България се намира в период на индустриална трансформация, а преработващата промишленост е основен двигател на ръста в повечето области извън София, индексът на промишленото производство е особено важен показателен

Безработицата в кризата по отрасли – под очакванията, но не и незначителна

Безработицата в кризата по отрасли – под очакванията, но не и незначителна

Няма две мнения, че кризата с коронавируса сложи край на рекордните постижения на пазара на труда, които бяхме свикнали да наблюдаваме през последните няколко години. Съдейки по данните от

Безработица в криза: характеристики, разпределение и особености

Безработица в криза: характеристики, разпределение и особености

След като миналата седмица представихме първите данни за ръста на безработицата в хода на пандемичната криза и ограничителните мерки, а преди това оценихме риска за работните места

Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно

Стандартът на живот расте, но бъдещето е несигурно

Публикуването на данните на НСИ за доходите и разходите на домакинствата за 2019 г. ни дават добър повод да хвърлим поглед към тяхната структура и особености в годината, която най-вероятно ще остане най-добрата