Автор

Автор 33 статии

Дженерали

Животозастраховането продължава да тласка нагоре резултатите на Generali

Животозастраховането продължава да тласка нагоре резултатите на Generali

Общите брутни записани премии на Група Generali нарастват с 6.1% до 22.322 милиона евро, благодарение на растеж както в сегмента Животозастраховане, така и в сегмента на Общото застраховане