Автор

Автор 1 статии

Лора Светославова

Хората извън пазара на труда

Наскоро публикуван анализ на Евростат за пазара на труда през 2012 г. показва спад на дела на неактивните лица в ЕС, т.е. тези, които нито работят, нито търсят работа, като делът им достига 28.3%. Тази позитивна тенденция се дължи най-вече на увеличени