Автор

Автор 67 статии

Лъчезар Богданов

Еврофондовете могат да омекотят предстоящата криза

Еврофондовете могат да омекотят предстоящата криза

Затрудненията в международната търговия оказват все по-силно негативно въздействие върху растежа във водещите световни икономики, което неизбежно започва да дава отражение и върху българските

Производителност и трансформация в икономиката

Производителност и трансформация в икономиката

По последни данни на НСИ производителността на труда през второто тримесечие на годината, измерена през създадения БВП на един зает, нараства с 3,5% в реално изражение спрямо същия период на 2018 г.

Оптимизъм с предупредителни сигнали в бизнес наблюденията през лятото

Оптимизъм с предупредителни сигнали в бизнес наблюденията през лятото

Нови данни от НСИ тази седмица допълват вече отчетливите белези за влошаване на стопанската конюнктура. След спада на износа на стоки през юни с 6,4% и свиването на индустриалното производство с 3,6% на

Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика

Глобални облаци са надвиснали над европейската и българската икономика

Продължаващите структурни проблеми в част от големите икономики в ЕС, заедно с неяснотата на хода на Брекзит ще започнат да дават все по-осезаемо отражение върху българската икономика

Преориентиране на българския износ – възможности и рискове

Преориентиране на българския износ – възможности и рискове

Въпреки натрупаните предпоставки за висок ръст на вътрешното потребление, българската икономика продължава да разширява излишъка по текущата сметка. По данни на БНБ за първите пет месеца на годинат

Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка

Диференцираните ставки за ДДС не са ефективна социална мярка

Народни представители от БСП предложиха намалени ставки за облагането с ДДС - 5% за избрани хранителни продукти и 9% за лекарства, заплащани от НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели

Кредитът за домакинствата продължава да расте по-бързо от бизнес кредитирането

Кредитът за домакинствата продължава да расте по-бързо от бизнес кредитирането

Ръстът на кредитите продължава през май, според последните данни на БНБ. Запазва се тенденцията за значително по-висок ръст при кредитите за домакинствата