БФБ (220)

„Инвестбанк“ ще конвертира 20 млн. евро дълг в акции

„Инвестбанк“ ще конвертира 20 млн. евро дълг в акции

Инвестбанк стартира заместването на притежаваните от банката безсрочни дългово-капиталови хибридни инструменти на стойност 39 210 хил. лв. /20 млн. евро/ с акционерен капитал, заявяват от институцията.

БСК и „Авал Ин“ улесняват достъпа на малките и средни предприятия до БФБ

БСК и „Авал Ин“ улесняват достъпа на малките и средни предприятия до БФБ

Българската стопанска камара (БСК) подписа споразумение с инвестиционния посредник „Авал Ин“ за популяризиране на възможностите на Българската фондова борса (БФБ) като място за алтернативно финансиране

„Асарел-Медет” иска да изкупи от борсата акции за €100 млн.

„Асарел-Медет” иска да изкупи от борсата акции за €100 млн.

Медодобивната компания „Асарел-Медет” планира изкупи обратно от фондовата борса акции на стойност 100 млн. евро. Дружеството ще иска позволение за този ход от своите акционери, които ще се съберат за общо събрание на 15 февруари