ДЦК (121)

Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви

Държавата пласира 200 млн. лв. нов дълг, но при по-високи лихви

Държавата пласира нов вътрешен дълг в размер на 200 млн. лв. чрез петгодишни ДЦК, но не успя да постигне отрицателна доходност по тях. Това показват резултатите от проведения днес, пети за 2020 г., аукцион.

МФ ще тегли нов заем, възползвайки се от добрите пазарни условия

МФ ще тегли нов заем, възползвайки се от добрите пазарни условия

Правителството ще се възползва от благоприятната пазарна конюнктура, ниските лихвени проценти и високия интерес за провеждането на нов аукцион за продажба на държавни ценни книжа.

Държавата за втори път продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

Държавата за втори път продаде 5-годишни ДЦК с отрицателна доходност

Българската народна банка (БНБ) е провела аукцион за продажбата на 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК). Среднопретеглената годишна доходност по тях ще е -10%, което означава, че инвеститорите (основно банки

Правителството продължава ударното взимане на вътрешни заеми

Правителството продължава ударното взимане на вътрешни заеми

Министерството на финансите планира да изтегли още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар в третия за тази година аукцион за държавни ценни книжа. Правителството ще се възползва от добрите пазарни условия

Държавата взе още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар

Държавата взе още 200 млн. лв. заем от вътрешния пазар

На проведения днес аукцион Министерството на финансите пласира 10.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) на стойност 200 млн. лв. Постигната е среднопретеглена доходност в размер на 0.32%

Христина Вучева: Няма логично обяснение за новия дълг

Христина Вучева: Няма логично обяснение за новия дълг

Няма логично финансово обяснение за тази емисия, с този повод да се вземе. Така финансистът и бивш финансов министър проф. Христина Вучева коментира двете емисии държавни ценни книжа (ДЦК) на обща стойност 400 млн. лв.