Правителството иска да изтегли още 200 млн. лв. заем

Решението бе обявено само ден, след като Министерството на финансите пласира облигации за 300 млн. лв.

Правителството иска да изтегли още 200 млн. лв. заем

Снимка: Красимир Свраков

Антония Симова Автор: Антония Симова

Ден след като пласира облигации за 300 млн. лв. на вътрешния пазар, финансовото министерство обяви решението си да изтегли нов, по-малък вътрешен заем. Това ще е вторият аукцион за продажба на държавни ценни книжа за годината. Този път от местните инвеститори ще се търсят 200 млн. лв. чрез петгодишни облигации, за които миналата година на два пъти бе постигната отрицателна доходност (бел. р. - съответно -0.11% на 13 януари и -0.14% на 10 февруари).

Бюджет 2021

Аукционът е планиран за 22 февруари, допълни Българска народна банка, която е организатор. Определената фиксирана годишна лихва е 0.00%.

Кабинетът вероятно се опитва да се възползва от добрите пазарни условия за издаване на ДЦК, тъй като доходността е близка до 0%, което на практика означава, че държавата получава почти безплатен паричен ресурс, а интересът е висок.

Отрицателната постигната доходност при миналогодишните емисии на 5-годишни облигации означаваше, че институционалните инвеститори (банки, застрахователни дружества и др.) плащат, на държавата, за да използва парите им, вместо тя да им изплаща лихва.

Припомняме, че през 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лв. За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4.5 млрд. лв.

Коментари: 0