Никола Гечев (93)

Къде е бюджетът, или как системно се нарушава Закона за публичните финанси

Къде е бюджетът, или как системно се нарушава Закона за публичните финанси

До края на октомври МС трябваше да внесе в Парламента проект за бюджет 2015, а отказът от реформи може да се пренесе и в следващата година, подчертава икономистът.