ОВОС (15)

Депутатите приеха на първо четене облекчения за екоразрешителни при инвестиции

Депутатите приеха на първо четене облекчения за екоразрешителни при инвестиции

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с които се предлага облекчаване на процедурите за екоразрешителни при инвестиционно предложени

Изграждането на VII блок в "Козлодуй" получи екологично одобрение

Изграждането на VII енергоблок в АЕЦ "Козлодуй" получи положителен Доклада за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На 2 септември Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е дало положителна екологична оценка на "АЕЦ Козлодуй-Нов

Започна ОВОС от изграждането на нова ядрена мощност в Козлодуй

На 26 ноември 2012 г. "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД подписа договор с избрания изпълнител за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изготвяне на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена