Депутатите приеха на първо четене облекчения за екоразрешителни при инвестиции

Сроковете за процедурите ще бъдат съкратени

Депутатите приеха на първо четене облекчения за екоразрешителни при инвестиции

Снимка: Economic

340 ~ 1 мин. четене

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с които се предлага облекчаване на процедурите за екоразрешителни при инвестиционно предложение. Измененията са одобрени със 100 гласа "за", 1 "против" и 27 въздържали се.

Целта на законопроекта е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса.

С част от предложенията се предоставя възможност компаниите да преминават обединена процедура при инвестиционно предложение, което подлежи на задължителен ОВОС, комплексно разрешително или доклад за безопасност при предприятията с висок рисков потенциал. Сега в закона всяка от тези процедури е уредена поотделно и следват една след друга като сроковете за изпълнението им е минимум шест месеца за всяка от тях. 

Друго облекчение идва от това, че част от изискваните документи за трите процедури се припокриват и няма да бъдат внасяни поотделно, както и ще има само едно обществено обсъждане. 

С настоящите промени обединяването на процедурите ще съкрати сроковете и ще спести разходи на инвеститорите.

Подкрепи Economic.bg