Швеция (107)

Цяла Швеция „под наем“ в Airbnb

Цяла Швеция „под наем“ в Airbnb

С нова рекламна стратегия, наречена \"Правото на всеки да се скита\" (Allemansraten), страната иска да привлече местни и чужди туристи в своите паркове, полета и плажове

Швеция се отказва от идеята за 6-часов работен ден

Швеция се отказва от идеята за 6-часов работен ден

Въведеният експериментално 6-часов работен ден в Швеция е на път да се провали, поради факта, че разходите за работодателите се оказват повече от приходите, а дори на места има нужда от допълнително персонал