българския бизнес (4)

Бизнес климатът в България сега е съпоставим с 1997 г.

Бизнес климатът в България сега е съпоставим с 1997 г.

Българският бизнес се обединява около едно мнение - песимизъм в очакванията си за своята дейност в следващите три месеца. Предприятията очакват да бъдат принудени да понижат цените на предлаганите стоки и услуги