Бизнес климатът в България сега е съпоставим с 1997 г.

Фирмите прогнозират намаление на цените си, а кризата измести проблемите с недостига на работна сила

Бизнес климатът в България сега е съпоставим с 1997 г.
1268 ~ 2 мин. четене

Българският бизнес е песимистичен в очакванията за дейността си в следващите три месеца. Предприятията вярват, че ще бъдат принудени да понижат цените на предлаганите стоки и услуги, както и да предприемат нови съкращения в следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, засилената конкуренция и спадът в търсенето вследствие на коронакризата и въведеното извънредно положение, вече са най-големите проблеми на българските предприятия. Само преди два месеца, преди обявяването на епидемията и извънредното положение, анкетите на НСИ сред мениджърите и собствениците на фирмите показваха като най-голям проблем за бизнеса недостига на работна ръка.

Бизнес климатът се е влошил до състоянието си от зимата на 1997 г., показват резултатите от проведена анкета за стопанската конюнктура в България през април.

Най-силно е понижението при индекса, отчитащ състоянието на бизнес климата в сферата на търговията на дребно. Основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Търговците очакват намален обем на продажбите си, което ще ги принуди да понижат цените, както и ще доведе до по-малко поръчки към техните доставчици в следващите три месеца.

Следващият най-мрачен сектор е този на услугите. Мениджърите в него не вярват в следващите три месеца търсенето на услуги да се възстанови от настоящото ниво, което ще доведе до допълнително намаляване на персонал.

Според строителния сектор активността им е намалена през април в сравнение с предходния месец и заради това прогнозите им за следващите три месеца остават резервирани. По тяхна информация секторът регистрира увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Поръчките в сектора започват да намаляват, а очакванията за следващите шест месеца са това явление да се превърне в тенденция. Строителите прогнозират и намаление на заетите в сектора. Относно продажните цени немалка част от мениджърите не предвиждат промяна, макар да се увеличава  делът на тези, които очакват понижение през следващите три месеца.

Промишленият сектор очаква слаб износ и производствена активност през следващите три месеца, както и намаление на персонала. През периода януари-април средното натоварване на мощностите намалява с 10.1% и достига 67.9%. Секторът отчита както намалено търсене на вътрешния пазар, така и на този в чужбина.

Подкрепи Economic.bg