демографски проблеми (3)

Пандемията – рекордна смъртност и исторически обрат в миграцията

Пандемията – рекордна смъртност и исторически обрат в миграцията

През миналата година имаме влошаване на естествения прираст и обръщане на механичния, като страната за пръв път от началото на прехода отчита положителна миграция