документи за стаж (3)

Предлагат регистрацията в Бюрата по труда да става без документи за стаж

Предлагат регистрацията в Бюрата по труда да става без документи за стаж

Търсещите работа няма да представят документи за стаж при регистрация в Бюрата по труда. Предложението е заложено в проект на Постановление за промяна на Правилника за прилагане на Закона