Стоковата борса иска да търгува по модерни правила

Трябва да се осъвремени законът, отбеляза ръководството по случай 25-годишнината на институцията

Стоковата борса иска да търгува по модерни правила

Софийската стокова борса е независима територия“ – сподели Васил Симов, главен изпълнителен директор на ССБ, на пресконференция днес по повод 25 години борсова търговия в България. Той представи развитието, предизвикателствата и перспективите пред сектора. „Борсата не е нито държавна, нито частна. Не сме търговска фирма, затова сме абсолютно независими и предоставяме реални пазарни цени – допълни той. – Наша цел е да се осъвремени Законът за стоковите борси, защото държавата трябва да създаде нови и модерни правила. Искаме да отговаряме на нивото на динамичната световна борсова търговия, а не да вървим назад.“

Софийска стокова борса увеличава капацитета си на работа през изминалия четвърт век, като оборотът й нараства значително. С приемането на Закона за стоковите борси през 1996 г. се формира по-организирана форма на борсовата търговия у нас.

„Най-важната функция на ССБ е да информира цялата общественост – търговци, държавни институции, производители. Освен реалните пазарни показатели, ние съхраняваме база с данни, която никой друг в България не притежава – цените на всички търгувани стоки във всеки един момент за цялата ни 25-годишна история“, каза Антонина Белопитова, изпълнителен директор на ССБ.  

Софийска стокова борса АД е организация, създадена да осъществява и развива борсовата търговия със стоки в България. Като акционерно дружество борсата осъществява дейността си въз основа на устава си, Закона за стоковите борси и тържищата и Търговския закон. На 11 април 2016 г. се навършиха 25 години от официалното създаване на Софийска стокова борса (ССБ) като гражданско non-profit дружество. Това става по Закона за задълженията и договорите (чл. 357 – 364) като 13 български институции, банки, фирми и организации подписват договор за съвместна дейност и обявяват началото на съвременната борсова търговия у нас.

Коментари: 0