Предлагат регистрацията в Бюрата по труда да става без документи за стаж

Информацията ще се получава от НОИ при нужда

Предлагат регистрацията в Бюрата по труда да става без документи за стаж

Снимка: Economic.bg

Търсещите работа няма да представят документи за стаж при регистрация в Бюрата по труда. Предложението е заложено в проект на Постановление за промяна на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Целта е да се облекчи административната процедура на регистрация на безработните. Ако се появи необходимост от информация за стаж, тя ще се получава чрез проверка в регистрите на Националния осигурителен институт (НОИ). 

До момента регистрацията в Агенция по заетостта се извършва въз основа на представяне на документ за самоличност и документи, удостоверяващи общ или служебен, или осигурителен стаж. За лицата с трайно намалена работоспособност е необходимо и решение на Териториалната експертна лекарска комисия. 

Срокът за обществено обсъждане на проектопромените е до 16 декември, съобщава БТА.

Коментари: 0