европари европроекти (2)

Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.

Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.

Проекти, съфинансирани с 1.3 млрд. лв. европейски средства, ще бъдат осъществени през 2018 г. Това са индикативните годишни работни планове, приети на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС