Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.

Средствата ще се отпуснат по 40 процедури за набиране на проектни предложения

Европейско финансиране за 1.3 млрд. лв. се чака през 2018 г.
Проекти, съфинансирани с 1.3 млрд. лв. европейски средства, ще бъдат осъществени през 2018 г. Това са индикативните годишни работни планове, приети на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС към Министерския съвет. Предвидено е да бъдат обявени повече от 40 процедури за набиране на проектни предложения.

Договорените средства по оперативните програми и Програмата за морско дело и рибарство към края на октомври тази година възлизат на малко над 8 млрд. лв., или близо 46% от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали съответно малко над 14% от бюджетите на програмите, или близо 2.5 млрд. лв., стана ясно по времена заседанието, на което беше отчетено изпълнението до момента.

По Програмата за развитие на селските райони са били сключени договори за над 1.7 млрд. лв., или около 30.4% от средствата за селскостопански проекти до края на програмния период. До момента по тях са разплатени над 800 млн. лв. към бенефициентите.

„България приключи отчитането на физическото и финансовото изпълнение на програмите от първия за страната програмен период 2007-2013 г. и отчита над 95% изпълнение на финансовата рамка“, заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който е председател на Съвета. По думите му, веднага след края на Председателството, в средата на 2018 г., стартира подготовката за следващия програмен период, като още отсега трябва да бъде засилен капацитетът за правене на секторни политики при спазване на основен принцип за допълняемост на инвестициите, така че фондовете да допълват, а не да заместват националните инвестиции.

Индикативни годишни работни програми се публикуват в Информационната система за управление на наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), където в реално време може да се проследи напредъкът в финансовото и физическото изпълнение на всички инструменти, съфинансирани чрез фондовете на ЕС.
Коментари: 0