заплати (644)

Един от шест работници в САЩ е загубил работата си заради Covid-19

Един от шест работници в САЩ е загубил работата си заради Covid-19

Темпото на съкращенията заради коронавируса изглежда се забавя, тъй като някои щати започват бавно да отварят икономиките си. За изминалата седмица, приключваща на 25 април, нови 3.8 млн. души са загубили работата си в САЩ

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата „60/40“

Отпада срокът за подаване на заявление по схемата „60/40“

Отпада крайният срок за фирмите в България да кандидатстват по мярката „60/40“, по която държавата ще изплаща 60% от осигурителния доход (брутната заплата) на работниците от засегнатите от коронавируса компании