инвалиди (11)

Догодина помощите за хората с увреждания ще са с 4.3% по-високи

Догодина помощите за хората с увреждания ще са с 4.3% по-високи

Социалната помощ, която всеки месец се изплаща на хората с увреждания в България според влезлия в сила от началото на тази година Закон за хората с увреждания, от следващата година ще се увеличи с 4.3%.

Има ли нужда от реформа оценката на загуба на трудоспособност?

Има ли нужда от реформа оценката на загуба на трудоспособност?

Проблемът с големия брой пенсии за инвалидност за пореден път се поставя на общественото внимание, без обаче да му се търси работещо решение. За да бъде намерено такова, е необходимо дефиниране на проблема, след това – анализ, и в крайна

Новата помощ за хората с увреждания идва на 12 февруари

Новата помощ за хората с увреждания идва на 12 февруари

Става дума за новия вид социална помощ за хората с увреждания, която влезе в сила от 1 януари тази година заедно новия Закон за хората с увреждания. Новата сума заменя досега изплащаните на лицата добавки за социална интеграция