Догодина помощите за хората с увреждания ще са с 4.3% по-високи

Покачването на финансовата подкрепа се дължи на повишаването на линията на бедност

Догодина помощите за хората с увреждания ще са с 4.3% по-високи

Снимка: Economic.bg/ Архив

Социалната помощ, която всеки месец се изплаща на хората с увреждания в България според влезлия в сила от началото на тази година Закон за хората с увреждания, от следващата година ще се увеличи с 4.3%. Така конкретният ѝ размер ще варира от 25.41 лв. за хората с между 50% и 70.99% степен на увреждане до 206. 91 лв. за хората с над 90% степен на увреждане с право на чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност.

Увеличението на помощта се дължи повишаването на линията на бедност в България, чийто размер се предвижда догодина да бъде 363 лв. По закон финансовата подкрепа за хората с увреждания е фиксиран процент от сумата, определена за линия на бедността.

Към 30 септември 2019 г. месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания получават близо 650 хил. души, което е с около 150 хил. повече в сравнение с броя на хората, които получаваха месечни добавки по отменения Закон за интеграция на хората с увреждания.

На проведено днес заседание Националният съвет за хората с увреждания е приел доклад за Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2016-2018 г. Одобрен е и планът за изпълнението на стратегическия документ през 2019 г. и 2020 г. В него се предвиждат мерки и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания до публични и жилищни сгради, финансиране на проекти за започване и стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стимулиране на работодатели да създават по-добри условия за работници с намалена работоспособност.
Коментари: 0