В София нова социална услуга помага на хора с увреждания

Над 3000 столичани ще могат да се възползват от „Асистентска подкрепа“

В София нова социална услуга помага на хора с увреждания

Снимка: Красимир Свраков

1056 ~ 2 мин. четене
Мариана Климентиева Автор: Мариана Климентиева

Комисията по здравеопазване и социална политика към Столична община одобри доклад относно създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност. Ако докладът бъде одобрен и от Общинския съвет, над 3000 столичани ще могат да се възползват от услугата.  Докладът, внесен от Албена Атанасова, зам.-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, е насочен към най-уязвимите и нуждаещи се граждани.

Създаваме нова социална услуга, която да бъде предоставена на територията на Столична община, делегирана от държавата. Спецификата е, че в програмата могат да бъдат включени не само хора, които имат ТЕЛК решения, а и възрастни граждани, които не могат да се обслужват. Предлагаме да делегираме тази услуга да бъде извършвана от районите кметове, както и от Социалния патронаж“, обясни Атанасова.

Атанасова разясни, че финансовите средства за издръжка на делегираните от държавата дейности, са определени с решение на Министерски съвет. Стандартът за „Асистентска подкрепа“ е определен на базата на разчет за един субсидиран потребител в размер на 3 985 лв. за 2021 г. За Столична община размерът на субсидията е 12 114 400 лв. Средствата ще бъдат разпределени за 3 040 души.

За нуждите на социалната програма ще бъдат назначени 1013 асистенти.

Един асистент може да обслужва до трима човека. В това разпределение на средства са отделени пари за самите столични райони, които да администрират тази услуга. Районите изявиха желание да се включат в програмата“, каза Атанасова.

Зам.-председателят на Столичния общински съвет Милка Христова, настоя за намирането на механизъм, по който да се осъществява обратна връзка и контрол, за да не се повтори ситуацията с проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания", реализиран от район "Красно село".

Припомняме, че в началото на годината се разрази скандал за неправомерно похарчени средства по проектa. В общинския съвет бе получена жалба, в която се информира, че по време на изпълнение на проекта, районният кмет Росина Станиславова от "Демократична България" е раздала на себе си и на свои служители „крупни суми“ от бюджета. Парите, които са изплатени на Станиславова и екипа ѝ, са били 104 000 лв., което е около 1/3 от сумата по програмата. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) наложи глоба от 15 000 лв. и отнемане на възнаграждение от 9981 лв. на Станиславова. Причината е установен конфликт на интереси, защото тя е назначила себе си за ръководител на проекта, финансиран по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

За да се гарантира прозрачност при изразходване на средствата по "Асистентска подкрепа", проф. Невена Цачева предложи да се създаде електронен регистър.

„Ще се постараем да направим такъв регистър, който да дава реалната бройка на желаещите да ползват услугата. Ще бъдем гъвкави и ще откликваме на нуждите на хората“, обеща Атанасова.

Подкрепи Economic.bg