мита между САЩ и Китай (7)

Спад в китайското производство на фона на споровете със САЩ

Спад в китайското производство на фона на споровете със САЩ

Официалният индекс на мениджърите по доставките е бил на равнище 50,8 пункта през септември, което е лек спад спрямо август според китайската национална статистическа служба. Икономистите, анкетирани от американската