нови заместник-председатели (3)

ВиК дружествата пилеят над 60% от питейната вода в България

ВиК дружествата пилеят над 60% от питейната вода в България

Над 60% от питейната вода в България се пилее. В резултат на недобро управление и лоша инфраструктура 28-те ВиК дружества в страната пилеят огромна част от водния ресурс на държавата

КЗК: „ВиК-Видин“ злоупотребява с господстващо положение

Според Комисията злоупотребата с господстващо положение може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент