онлайн проверка (4)

30% „сключват“ устен трудов договор

На прага на Международния ден на труда от pravatami.bg представиха свое изследване за популярността и съблюдаването на трудовото законодателство в България. От него става ясно, че близо една трета от респондентите са „сключвали“ устен трудо