Работодателите могат да проверят онлайн за изплатените им пари по „60/40“

Компенсации по мярката за запазване на заетостта са преведени на 655 компании за 25 хил. работни места

Работодателите могат да проверят онлайн за изплатените им пари по „60/40“

Работодателите могат да ползват електронна услуга, чрез която се предоставя информация за изплатените им компенсации по антикризисната мярка запазване на заетостта „60/40“. Това съобщават днес от Националният осигурителен институт (НОИ). 

Справката съдържа данни за работниците и служителите, на които са изплатени средства, броя на работните дни и месеца, за който те са изплатени. Информация има още за размера на плащанията за съответния месец и датата на всяко плащане.

Електронната услуга е достъпна чрез интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg), рубрика "Е-услуги", „Справки", съответно в раздели: „по Булстат и ИКО на НОИ" след въвеждане на ЕИК на осигурителя и Идентификационен код на осигурителя (ИКО), издаден от НОИ или „със сертификат" - за регистрирани потребители с Квалифициран електронен подпис (КЕП), съдържащ ЕИК на осигурителя.

На същия адрес на интернет страницата е достъпна и електронната услуга, която предоставя информация за изплатените компенсации по реда на действащото преди това Постановление на Министерски съвет №55 от 30 март 2020 г., чрез което преди това се изплащаха компенсации на работодателите за запазване на заетостта в условията на извънредно положение.

По мярката, приета с постановление на Министерския съвет №151 от 3 юли 2020 г., вече са извършени две плащания от НОИ за общо над 25 млн. лв. Компенсации са преведени на 655 осигурители за 25 116 работници и служители.

Коментари: 0