оптична мрежа (4)

НКЖИ изгради оптична кабелна мрежа в жп участъци Червен бряг - Горна Оряховица - Бяла

НКЖИ изгради оптична кабелна мрежа в жп участъци Червен бряг - Горна Оряховица - Бяла

През 2017 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) завърши изграждането на оптична кабелна мрежа в участъците по 2-ра жп линия от Червен бряг до Горна Оряховица и по 4-та жп линия от Горна Оряховица до Бяла