Обезпечават сигурността на транзитните контейнери в Пристанище Варна

Портът се включи в европроект за регионално сътрудничество

Обезпечават сигурността на транзитните контейнери в Пристанище Варна
252 ~ 1 мин. четене
Автор: Илия Лазаров

„Пристанище Варна“ ЕАД се включва в изпълнението на проект „SEcuring TRansit CONtainers” (SETRACON), който се финансира от Европейския съюз чрез Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007 – 2013” и с национални средства. Бенефициент по проекта е Солунския технологичен институт „Александър” , а партньори са: Пристанище Александруполис, „Пристанище Варна“ ЕАД  и „Национален Морски Университет“, гр. Одеса.

Общата стойност на проекта е 532 785 евро,90% от които сефинансират от страна на ЕС. Целта му е обезпечаване сигурността на запечатани контейнери чрез различни процедури и осигуряване безопасното им транспортиране между съответните терминали. В резултат на това се очаква да сеподобри управлението, надеждността и сигурността на контейнерите и да сезадълбочи сътрудничеството в региона на Черно море, предаде maritime.bg.

Проектът включва изпълнението на 4групи дейности. Планира се разработване на уеб приложение, което да проследява движението на контейнерите и да гарантира сигурността им.

На 11 февруари т.г. в Александруполис се проведе първата среща за „Пристанище Варна“ ЕАД като партньор по проекта, на която бяха определени конкретните дейности и задачи за изпълнение. Портът е отговорен за популязирирането на проекта в публичното пространство. Планирано е разработване на комуникационен план, публикуване на прес-съобщения, дизайн и печат на брошури и постери, организация на финална конференция във Варна. В бъдеще ще се появи и допълнителна информация за организирането на предстоящите събития.

Коментари: 0