преки чуждестранни инвестиции (25)

ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

ЕС генерира все по-малък дял от световния БВП за сметка на Китай

За изминалите десет години от 2008 до 2018 г. делът на Европейския съюз от световния размер на брутния вътрешен продукт намалява съществено, а за сметка на това китайската и индийската икономики придобиват все по-голяма тежест на световната сцена

С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.

С голяма ревизия БНБ увеличи преките инвестиции до 1 млрд. лв.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България за първите шест месеца на годината са 525 млн. евро (1.026 млрд. лв.), показват данните на БНБ. Сравнително голямата сума е факт след голяма ревизия

Андре Каланцопулос: Важни са не само заводите, но и знанията

Андре Каланцопулос: Важни са не само заводите, но и знанията

Говорейки за чуждестранните инвестиции, правителствата трябва да се замислят, че е важно не просто строенето на заводи, но и внасянето на Know-how и наемането на местни граждани. Това каза главният изпълнителен директор

Чуждите инвестиции през март са 22 млн. евро

Чуждите инвестиции през март са 22 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през февруари са едва 21.9 млн. евро, показва статистиката на БНБ. Въпреки скромният размер сумата е тройно по-голяма спрямо същия месец на 2018 г.

Инвестициите не са това, което са

Инвестициите не са това, което са

Една от крилатите фрази на английския икономист Роналд Коуз гласи, че ако изтезавате данните достатъчно дълго, те ще ви признаят всичко. Алтернативното също е вярно – ако подходите повърхностно към тях, също могат да ви признаят всичко

Чуждите инвеститори продават собственост в България

Чуждите инвеститори продават собственост в България

През тази година е имало само три месеца, в които потокът е бил положителен, а след като се сумират числата общо за деветте месеца, се вижда, че нетната положителна стойност на дяловия капитал е едва 56.1 млн. евро

Нови чуждестранни инвеститори в България почти няма

Нови чуждестранни инвеститори в България почти няма

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през тази година са с над 50% по-малко спрямо предходната. Данните на Българската народна банка (БНБ) показват, че темпът на изоставане спрямо 2016 г. се увеличава с всеки изминал месец