райониране (7)

Новото райониране – справедлив подход или задълбочаване на различията?

Новото райониране – справедлив подход или задълбочаване на различията?

Новото райониране на страната, описано в проекта за изменение на Закона за регионално развитие, поражда дискусии по няколко основни въпроси, между които модела за устойчива и балансирана политика, която