Как ще бъде разделена страната с новите райони

В момента най-бедният регион в ЕС – Северозападният, вече не отговаря на критериите за европейско финансиране

Как ще бъде разделена страната с новите райони
Днес бе публикуван за обществено обсъждане Законопроектът за промяна на Закона за регионалното развитие, а една от най-съществените промени ще бъде разделянето на страната на четири, вместо на шест района за планиране. Една от причините за нуждата от прерайониране идва от това, че най-бедният регион в ЕС – Северозападна България, вече не отговаря на критериите за европейско финансиране за новия програмен период.

На конференция във вторник новият регионален министър Петя Аврамова заяви, че новите райони ще са Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски. Освен това се планира да отпаднат областните центрове, а вместо тях ще бъдат определени градове,  в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие.

Ето и кои области ще влизат в четирите района:

Дунавският район - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище;

Черноморският район - Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен;

Югозападният район - Софийска, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград;

Тракийско-Родопският - Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян;Законопроектът предвижда разширяване на правомощията и въвеждане на двустепенен модел на управление на съветите за регионално развитие, който включва управленски и експертно-технически състав. Те ще изпълняват функции за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително, по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти.
Коментари: 0