реакции (10)

Цената на парното остава без промяна

От Комисията уточниха, че основната цел е била цената на топлинната енергия да е социално поносима. Поради тази причина в изготвянето на предложението на работната група на регулатора е бил приложен рестриктивен подход по отношение на всички ценообразу

Цената на парното да се определя според инфлацията

Цената на парното да се определя според инфлацията, предвижда проект на нова Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия. Документът в момента е предоставен за обществено обсъждане от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)