светлина (6)

Българка е сред най-големите учени в Япония

Българка е сред най-големите учени в Япония

Професор Румяна Цветкова преподава биоизмервания в Кобе, Япония. През 2005 г. българката дава нова наука на света, която има за цел да разширява тайнството на взаимовръзките между водата и светлината...