системен интегратор (1)

„Информационно обслужване“ ще поддържа IT услуги на е-правителството

„Информационно обслужване“ ще поддържа IT услуги на е-правителството

Правителството възложи на почти изцяло държавната компания „Информационно обслужване“ АД да поддържа IT системите на голяма част от администрацията по пътя към разгръщането на системата за електронно управление